Vår største solcellemontering så langt

I løpet av oktober kan det nye, 950 kvm. store solcelleanlegget hos Osnes Nordic Group AS tas i bruk. – For vår del startet prosjektet 2. september og fire mann fra oss i M. Carlsen & Sønn AS har drevet med montering i 5-6 uker, sier de to daglige lederne, Rune Carlsen og Sigurd H. Narvestad på henholdsvis Brandbu og Jevnaker.

– Vi er selvfølgelig svært godt fornøyd med å få være leverandør på et så stort solcelleanlegg, sier Rune Carlsen. – Hittil er dette vår største avtale på levering av solcelleanlegg. – Det var flere andre aktører, også internasjonale, som sto i kø for å få nettopp denne monteringen. At vi fikk den, bekrefter at vi også er konkurransedyktig på større anlegg og mot store konkurrerende aktører.

Slik ser solcelleanlegget ut når du “flyr inn” over Osnes Nordic Group AS på Jevnanker. (Foto: Solar Technologies Scandinavia AS)

130.000 kilowattimer (kWh) per år

Anlegget, på denne størrelsen, vil produsere cirka 130.000 kilowattimer (kWh) per år. Til sammenligning har en enebolig, ifølge Fjordkraft, et gjennomsnittlig strømforbruk på 20.000 kWh. per år. For sammenligningens skyld vil det generere nok strøm til å forsyne 6,5 eneboliger et helt år.

Blir lagt merke til

Osnes Nordic Group AS på Jevnaker har allerede fått mange og gode tilbakemeldinger fra markedet på solcellesatsningen. At de tar ansvar og bærekraft på alvor er det ingen tvil om.

Daglig leder Sigurd H. Narvestad hos M. Carlsen & Sønn, Jevnaker.

– For oss i M. Carlsen og Sønn har det vært både interessant og veldig moro å få være en del av et prosjekt som blir lagt merke til, sier Sigurd H. Narvestad.

Voksende marked

Solcelleanlegget vi nå har levert til Osnes Nordic Group AS er et mellomstort anlegg i norsk målestokk, men muligens det største i Oppland. Pr i dag finnes det nå mange tusen solcelleanlegg i Norge, og vi får ukentlig henvendelser fra både private husholdninger og landbruket. Etterspørselen er helt klart voksende og vi merker stor forskjell fra 2018 til 2019 i antall forespørsler, sier Carlsen.

Daglig leder Rune Carlsen hos M. Carlsen & Sønn, Brandbu.

– Foreløpig har det vært lite fra næringslivet, men jeg tror det vil komme mer og mer, sier Carlsen. – For produksjonsbedrifter handler det om konkurransekraft – om å ta ansvar for miljøet og produsere og drive virksomheten sin på en bærekraftig måte. Kundene velger de bærekraftige leverandørene.

Har to montører med spisskompetanse og sertifisering

Tore Hansen (t.v.) og Emil Minde Grensemo hos M. Carlsen & Sønn er sertifisert for montering av solcelleanlegg.

Installasjon av solcelleanlegg krever egen sertifisering. – Hos oss i M. Carlsen & Sønn er det Emil Minde Grensemo ved avdelingen på Brandbu og Tore Hansen på Jevnaker som har denne spisskompetansen. De har vært på kurs og er sertifisert til å utføre denne typen montasjearbeid.

Fakta om solcelleanlegget:

  • Installert effekt: 160 kwp
  • Forventet produksjon: ca. 130 000kWh
  • 950 kvm med solcellepaneler (vekt 2 tonn m/alt utstyr)
  • 576 solcelle paneler
  • Solcellepanelene produserer strøm også uten direkte sollys.
  • Total investering: Rundt to millioner kroner