Solcellepanel

Mange av oss er kjent med solcelleanlegg på hytta og i campingvogna. Dette fungerer jo utmerket, så hvorfor ikke produsere strøm til din egen bolig, gårdsbruk eller næringsbygg også?

Dersom du etablerer solcellepaneler vil du begynne å produsere strøm til egen forbruk umiddelbart etter ferdig montert anlegg.
Produser din egen strøm til normalt forbruk, lading av el. Bil eller oppvarming av varmtvann, i perioder hvor du selv ikke benytter deg av strømmen vil nettselskapet kjøpe strømmen av deg!
Ingen avregning eller manuell jobb er nødvendig, det går helt automatisk i strømmåleren du allerede har, du vil bare få redusert strømregningen din tilsvarende hva du har produsert.

I praksis betyr dette også at naboen kjøper «kortreist» fornybar solenergi i perioder hvor du ikke benytter deg av alt selv. Dette gjør et solcelleanlegg både bra for miljøet og besparende på strømregninga.

Pr desember 2017 produserte mellom 600-800 privatpersoner i Norge strøm til primærbolig ved hjelp av solcellepaneler.

Stadig flere nordmenn får øynene opp for gratis, miljøvennlig energi. Tallene viser nemlig at man kan bytte ut mellom 20-25% av strømmen man kjøper med den man produserer selv. Dette kan bety store besparelser for norskehusholdninger, landbruk og næringsbygg.

Vi hjelper deg med komplett ferdig montert og i drift satt solcelleanlegg!

Våre montører Tore Hansen og Emil Minde Grensemo er sertifiserte for installasjon av solcelleanlegg.
Vi er med det klare for det grønne skiftet, og har allerede montert flere anlegg på Østlandet.

Anleggene er koblet mot internett og har egen app, slik at du til en hver tid har oversikt over produksjon, status med mer.

Som privatperson får man støtte gjennom Enova for installering av et slikt anlegg. Enova gir 10 000 kroner i støtte for monteringen. Resten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Man får 1 250 kroner per kW installert effekt, opptil 15kW. Det betyr at du kan få inntil 28 750 kroner totalt.
Landbruket kan søke støtte hos Innovasjon Norge.

Ta kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg, og til hvilken pris.
Du bedrer miljøet og redusere din egen strømregning med et solcelleanlegg fra oss!