Sol i skogen, sol på taket

Lars Olav Jensen er allmenningsbestyrer for Brandbu og Tingelstad Almenning, som er en stor felles skogeiendom på ca 145.000 dekar for de som driver jordbruk i bygda. Almenningen har cirka fem hundre eiere. Lars Olav er daglig leder, og har ansvaret for forvaltningen av eiendommen med alt som hører til.

Til beste for fellesskapet

– Kan du si litt mer om hva dette innebærer?

– Min oppgave innebærer at jeg skal forvalte eiendommen på best mulig måte for fellesskapet. Overskuddet fra forvaltningen går til eierne våre med blant annet rabatter og bidrag til gardsbruket. Vi driver med hogst av tømmer, utbygging av hytter mm. Vi har blant annet et hyttefelt på Lygna som er veldig populært.

Solcelleanlegg et naturlig valg

– Dere har tatt i bruk solcellepanel. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for det?

 – Det var naturlig å velge solcelleanlegg fordi vi jobber i en veldig grønn sektor med fokus på fornybare ressurser. Skogsdriften vår er jo i høyeste grad arbeid med fornybare ressurser, fra tømmer til trelast. Vi ønsker å være oppdatert på det som foregår innenfor det grønne skiftet. Vi er også involvert i et prosjekt for å bygge mer klimavennlige hytter, fra a til å.

Lars Olav Jensen, Almenningsbestyrer i
Brandbu og Tingelstad Almenning

Ønsker å styrke det lokale næringslivet

Lars Olav forteller videre at solcelleanlegget er levert og montert av M. Carlsen & Sønn.

– Solcelleanlegget er montert på vårt administrasjonsbygg på Jaren. Det huser kontorer til fem ansatte, møtelokaler og en andre etasje som leies ut som bolig.

– Vi er opptatt av å samarbeide med lokale bedrifter i bygda, og vi ønsker å styrke næringslivet rundt oss. Vi har samarbeidet med M. Carlsen & Sønn i mange år. Almenningen eier flere næringsbygg i området, blant annet er vi medeiere i et kjøpesenter. Vi er også medeiere i et lokalt Montér byggvarehus. I tillegg har vi bygninger og et hyttetun i skogen.

Vi har benyttet M. Carlsen & Sønn til elektrikertjenester på alle disse områdene. Så fikk vi høre at de jobbet med solceller som et nytt satsningsområde. Da var det helt naturlig for oss å engasjere dem til dette.

Mangeårig godt samarbeid

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Vi har jo, som sagt, samarbeidet i mange år nå.

De konkurrerer også godt med andre på pris. Og vi er enige om at mye ligger til rette for at norske bedrifter kan utnytte solkraften. Vi kunne satset mye mer på solceller enn for eksempel de omstridte vindmøllene. Det ligger et kjempepotensiale i solcelleanlegg, konkluderer allmenningsbestyrer Lars Olav Jensen.