Serviceavtale

INTERNKONTROLL

Alle virksomheter som omfattes av lov om tilsyn med elektrisk anlegg eller utstyr har krav om systematisk helse og sikkerhetsarbeid i bedriften. I praksis betyr dette at dersom din virksomhet eier og/eller drifter eiendom, så står dere ansvarlig for at det elektrisk anlegget i virksomheten er i forskriftsmessig stand og sikkert i bruk.

EL-KONTROLL

El-kontroll, eller el-sjekk, utføres periodisk for å sikre at ditt elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand. Bolig, landbruk og næringsanlegg kan oppnå store rabatter hos forsikringsselskapene dersom du har avtale med et sertifisert firma om el-kontroll, gjerne i kombinasjon med el. Termografi.

EL.
TERMOGRAFI

Termografi av elektriske anlegg utføres ved bruk av et termografi kamera. Dette for å avdekke varmgang, eller store variasjoner i temperatur, på elektriske komponenter og utstyr. Termografi utføres ikke bare for å avdekke feil og mangler, men også for å sikre drift og forebygge feil som enda ikke har oppstått.

BRANNALARM OG
NØDLYS

Dersom du har et brannalarmanlegg, og/eller et nødlysanlegg krever disse periodisk kontroll og vedlikehold. Det er viktig å sikre at anleggene er i forskriftsmessig stand, og fungerer som forutsatt dersom uhellet er ute.

BRANNSLUKKEAPPARATER
OG TROMLER

Dersom du har brannslukkeapparater og/eller brannslanger i din virksomhet krever disse periodisk kontroll og vedlikehold. Vist du at vedlikehold og service av slukkeapparater krever grøntkort?