Serviceavtale El. Termografi

Termografi av elektriske anlegg utføres ved bruk av et termografi kamera. Dette for å avdekke varmgang, eller store variasjoner i temperatur, på elektriske komponenter og utstyr.

Termografi utføres ikke bare for å avdekke feil og mangler, men også for å sikre drift og forebygge feil som enda ikke har oppstått.
Dette er noe eiendomsforvaltere, myndighetene og forsikringsselskapene har sett verdien av.

Forsikringsselskaper gir store rabatter dersom du har avtale med sertifisert firma om el. Termografi av ditt elektriske anlegg, gjerne i kombinasjon med el. kontroll.

Vi har sertifiserte termografører og hjelper deg gjerne.

Hos M. Carlsen & Sønn AS utføres el. Termografi av sertifisert kontrollør iht. NEK 405-1, som er en sertifisering som gjelder hos alle forsikringsselskap.

Ta kontakt for en serviceavtale, vi sørger for alt du trenger!

– Kontrakt med fastpris og enkle betingelser
– Kontrollen utføres og dokumenteres iht. Krav fra forsikringsselskap og myndigheter
– Full oversikt over dine avtaler og kontroller på nett med egen innlogging
– Du blir kontaktet når det er tid for ny kontroll