Serviceavtale El-kontroll

El-kontroll, eller el-sjekk, utføres periodisk for å sikre at ditt elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand.
Bolig, landbruk og næringsanlegg kan oppnå store rabatter hos forsikringsselskapene dersom du har
avtale med et sertifisert firma om el-kontroll, gjerne i kombinasjon med el. Termografi.

Vi har sertifiserte el. kontrollører og hjelper deg gjerne!

Hos M. Carlsen & Sønn AS utføres el-kontroll av sertifisert kontrollør iht. NEK 405-2/3, som er en sertifisering som gjelder hos alle forsikringsselskap.

Vi kommer gjerne og tar en el-sjekk hos deg. Da avdekker vi feil og mangler i anlegget, og ser blant annet om du er sikret mot jordfeil og overspenning. Mange er ikke klar over at man som boligeier selv er ansvarlig for forskriftsmessig bruk og vedlikehold av det elektriske anlegget. Over 40 % av
boligbrannene i Norge skyldes feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av det elektriske utstyret. Hvordan er det hjemme hos deg eller i din bedrift ?

El-kontrollen innebærer at en kontrollør går igjennom det elektriske anlegget ditt og utarbeider en rapport. Med denne rapporten og rådene fra kontrollør kan du vurdere om det er forhold ved anlegget du vil utbedre. Og vi gir deg selvsagt et fast, uforpliktende tilbud på hva det vil koste å gjøre
jobben – hvis du ønsker det.

Ta kontakt for en serviceavtale, vi sørger for alt du trenger.

– Kontrakt med fastpris og enkle betingelser
– Kontrollen utføres og dokumenteres iht. Krav fra forsikringsselskap og myndigheter
– Full oversikt over dine avtaler og kontroller på nett med egen innlogging
– Du blir kontaktet når det er tid for ny kontroll