Personvernerklæring

Hvem er vi

Vår nettstedadresse er: https://mcarlsen.no

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan M. Carlsen & Sønn AS og dets datterselskaper samler inn og bruker personopplysninger.
M. Carlsen & Sønn AS, ved IK-ansvarlig, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på www.mcarlsen.no

Sideredaktør har det daglige ansvaret for M. Carlsen & Sønn AS behandlinger av personopplysninger, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å benytte vårt kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun M. Carlsen & Sønn AS, samt leverandør av server/nettsted som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Informasjonskapsler

Det brukes ingen informasjonskapsler på www.mcarlsen.no.


Søk

Det finnes ingen søkefunksjon tilgjengelig på www.mcarlsen.no.


Nyhetsbrev / utsendelser

Det benyttes ikke nyhetsbrev eller andre utsendelser hos M. Carlsen & Sønn AS.

Bestilling av oppdrag / kontakt oss

På nettsiden kan du bestille elektriker / komme i kontakt med oss via kontaktskjemaer, vi ber da om navn, telefonnummer og e-post til kontaktperson. Personopplysninger vi får inn ved en slik henvendelse benyttes kun til administrering av oppdraget.
 

E-post og telefon

M. Carlsen & Sønn AS benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår sentralbordløsning. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes regelmessig. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Opplysninger om ansatte

M. Carlsen & Sønn AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er avdelingsdirektør og administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommedes arbeid.


Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. M. Carlsen & sønn AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av M. Carlsen & Sønn AS systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger M. Carlsen & Sønn AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
Har du flere spørsmål til hvordan vi håndterer personvern er du velkommen til å kontakte oss på e-post: post@mcarlsen.no