Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler informasjon om deg, inkludert personopplysninger og «cookies».

 

GENERELL INFORMASJON:

 1. Erklæringen gjelder for Nettsiden, lokalisert under url: mcarlsen.no
 2. Operatør av Nettsiden, og behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til bruk av den, er: MCarlsen & Sønn AS, Storlinna 88, 2760 Brandbu
 3. Operatør sin e-post for henvendelser er: fakturabrandbu@mcarlsen.no
 4. Operatør er administrator for personopplysninger som gjelder data du selv har oppgitt på Nettsiden frivillig.
 5. Tjenesten bruker personopplysninger til følgende formål:
  • Utsendelser av nyhetsbrev
  • Håndtering av henvendelser via skjema
  • Behandling av bestilte tjenester
  • Presentasjon av tilbud eller informasjon
 6. Tjenesten innhenter informasjon om brukere og deres atferd på følgende måter:
  • Gjennom data som frivillig er oppgitt i skjemaer, lokalisert i Operatør sine systemer.
  • Gjennom oppbevaring av informasjonskapsler (såkalte «cookies»).

 

Metoder for databeskyttelse som benyttes av Operatør

 1. Innlogging, samt sider for inntasting av personopplysninger, er beskyttet gjennom kryptering av informasjonen (SSL-sertifikat). Dette sikrer at personopplysningene og innloggingsinformasjonen oppgitt på nettsiden blir kryptert på bruker sin enhet, og kun kan avleses på mottaker sin server.
 2. Personopplysninger som oppbevares i databasen er kryptert på en slik måte at kun nøkkelen hos Operatør kan lese dem. Dermed er dataen beskyttet dersom databasen skulle blitt stjålet fra serveren.
 3. Brukerpassord oppbevares i hashet format. Hash-funksjonen er enveis – det er med andre ord ikke mulig å reversere prosessen, noe som er blitt den moderne standarden for oppbevaring av brukerpassord.
 4. Operatør bytter regelmessig ut administrative passord.
 5. Operatør oppretter regelmessig sikkerhetskopier, for å beskytte data.
 6. Et viktig element i beskyttelsen av data inkluderer regelmessig oppdatering av all software benyttet av Operatør til å behandle personopplysninger, som spesifikt inkluderer regelmessige oppdateringer av alle software komponenter.

 

Hosting

 1. Tjenesten er hostet (teknisk vedlikeholdt) på servere som administreres av: Guru Utvikling AS, Innlandet Bruvegen 2260 Kirkenær

 

Dine rettigheter og tilleggsinformasjon om hvordan dine personopplysninger vil bli brukt

 1. I enkelte situasjoner har Administrator rettigheten til å overføre dine personopplysninger til andre mottakere, dersom det er nødvendig for utførelse av kontrakten inngått med deg eller for oppfyllelse av forpliktelser pålagt Administrator. Dette gjelder eksempelvis for mottakergrupper som:
  • Autoriserte ansatte og samarbeidspartnere som benytter dataen til å oppfylle formålet med nettsiden
  • Selskaper som leverer markedsføringstjenester til Administrator
 2. Dine personopplysninger som behandles av Administrator vil ikke oppbevares lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre relevante aktiviteter spesifisert i separate forskrifter (f.eks. regnskap). Når det gjelder markedsføringsdata vil denne dataen ikke behandles i mer enn 3 år.
 3. Du har rett til å be Administrator om:
  • Tilgang til dine personopplysninger
  • Korrigering av disse,
  • Sletting,
  • Begrensning av behandlingen,
  • Og dataportabilitet
 4. Du har rett til å protestere, når det kommer til behandlingen spesifisert i 3.3 c), mot behandlingen av personopplysninger med det formål å utføre de legitime interessene som forfølges av Administrator, inkludert profilering, hvor retten til å protestere ikke vil utøves hvis det er gyldige og legitime begrunnelser for behandling som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, spesifikt etablering, påstand eller forsvar av krav.
 5. Eventuelle klager på Administrator sine handlinger kan sendes til Datatilsynet PO Box 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norway
 6. Å oppgi personopplysninger er frivillig, men nødvendig for å benytte Tjenesten.
 7. Automatiserte avgjørelser, inkludert profilering med det formål å yte tjenester for den inngåtte avtalen, samt formålet om direkte markedsføring av Administrator, kan foretas i forhold til deg.
 8. Personopplysninger overføres ikke fra tredjeland i henhold til databeskyttelsesforskriften. Det betyr at vi ikke sender dem utenfor EU og Norge.

 

Informasjon i skjemaer

 1. Tjenesten samler inn informasjon som frivillig er oppgitt av brukeren, inkludert personlig informasjon, dersom den oppgis.
 2. Tjenesten kan registrere informasjon om tilkoblingsparametere (tidsstempel, IP-adresse).
 3. Tjenesten kan, i noen tilfeller, registrere informasjon for å enklere kunne knytte dataene i skjemaet til e-postadressen til brukeren som fyller ut skjemaet. I dette tilfellet vises e-postadressen til brukeren i url-en til siden som inneholder skjemaet.
 4. Dataene oppgitt i skjemaet behandles for det formålet som skal resultere av det aktuelle skjemaet, som for eksempel å utføre prosesser knyttet til tjenesteforespørsler eller forretningskontakt, registrering av tjeneste, osv. For hvert tilfelle skal konteksten og beskrivelsen av skjemaet tydelig fortelle hva det brukes til.

 

Administrator Logger

 1. Informasjon om brukeratferd på siden kan være gjenstand for logging. Disse dataene brukes til å administrere nettstedet.

 

Viktige markedsføringsteknikker

 1. Operatøren bruker statistiske analyser av nettsidetrafikken, gjennom Google Analytics (Google Inc. basert i USA). Operatøren overfører ikke personopplysninger til operatøren av denne tjenesten, kun anonymisert informasjon. Tjenesten er basert på bruk av informasjonskapsler på brukerens terminalenhet. Når det gjelder informasjonen om brukerens preferanser som samles inn av Googles annonsenettverk, kan brukeren se og redigere informasjonen fra informasjonskapsler ved å bruke verktøyet: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operatøren benytter seg av markedsføringsteknikker for å matche annonser med brukeratferd på nettsiden, hvilket kan gi en oppfatning av at brukerens personopplysninger benyttes til å spore brukeren, men i praksis overføres ingen personlig informasjon fra Operatøren til operatørene bak reklamene. En teknologisk forutsetning for slike aktiviteter er at informasjonskapsler er aktivert.
 3. Operatøren bruker Facebook-piksel. Denne teknologien gjør at Facebook (Facebook Inc. basert i USA) får vite at en person som er registrert hos dem bruker Tjenesten. I dette tilfellet er den avhengig av data som den selv er administrator for; Operatøren overfører ikke ytterligere personopplysninger til Facebook. Tjenesten er basert på bruk av informasjonskapsler på brukerens terminalenhet.

 

Informasjon om informasjonskapselfiler

 1. Tjenesten benytter informasjonskapsler.
 2. Informasjonskapsler (såkalte «cookies») er IT-data, spesifikt tekstfiler, som lagres på Tjenestebrukerens enhet og er beregnet for bruk på Nettsiden. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettsiden de kommer fra, tidspunktet de er lagret på enheten, og et unikt nummer.
 3. Enheten som plasserer informasjonskapsler på Tjenestebrukerens enhet, og som får tilgang til dem, er Tjenesteoperatøren.
 4. Informasjonskapsler brukes til følgende formål:
  • Opprettholde en økt for Tjenestebrukeren (etter pålogging), hvilket gjør at brukeren ikke trenger å skrive inn påloggingsinformasjon og passord på nytt for hver side på Tjenesten;
  • Realisering av formålene spesifisert ovenfor i avsnittet «Viktige markedsføringsteknikker»;
 5. Det er hovedsakelig to typer informasjonskapsler som benyttes i Tjenesten: «session» (session cookies) og «permanent» (persistent cookies). «Session»-informasjonskapsler er midlertidige filer som lagres på brukerens enhet inntil brukeren logger av, forlater nettsiden eller slår av programvaren (nettleseren). «Permanente» informasjonskapsler lagres på brukerens enhet i den tiden som er spesifisert i parameterne til informasjonskapslene, eller til de slettes av brukeren.
 6. Nettlesingsprogramvare (nettleser) tillater vanligvis lagring av informasjonskapsler på brukerens enhet som standard. Brukere av Nettsiden har mulighet til å endre innstillingene sine i denne forbindelsen. Nettleseren gjør det mulig å slette informasjonskapsler. Det er også mulig å automatisk blokkere informasjonskapsler. Detaljert informasjon om hvordan dette gjøres finnes i hjelpen eller dokumentasjonen til nettleseren.
 7. Restriksjoner for bruken av informasjonskapsler kan påvirke enkelte funksjoner som er tilgjengelige på Nettsiden.
 8. Informasjonskapsler plassert på Brukerens enhet kan også benyttes av enheter som samarbeider med Nettsideoperatøren. Dette gjelder spesifikt selskapene: Google (Google Inc. basert i USA), Facebook (Facebook Inc. basert i USA) , Twitter (Twitter Inc. basert i USA).

 

Administrasjon av informasjonskapsler – gi og trekke tilbake samtykke

 1. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler kan du endre nettleserinnstillingene dine. Vi fastsetter at deaktivering av informasjonskapsler som er nødvendig for autentiseringsprosesser, sikkerhet, vedlikehold av brukerpreferanser kan hindre, og i enkelte tilfeller forhindre, bruken av nettsiden.
 2. For å administrere dine innstillinger for informasjonskapsler, finn nettleseren du benytter i listen nedenfor, og følg instruksjonene:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera

Mobile enheter:

  1. Android
  2. Safari (iOS)