Med solen som kilde på Honningfabrikken

På Heier gård på Hadeland er det full aktivitet om dagen. Her bygges en av Norges mest høyteknologiske Honningfabrikk. Liv Ragnhild Heier og Alexander Du Rietz har en lidenskap for honning og bier, og startet i 2013 familiebedriften HEIER DU RIETZ.

Heier Du Rietz har spesialisert seg på urban birøkt i hovedstaden og tradisjonell birøkt på nettopp Hadeland. Førstkommende mandag kommer elementene til selve bygget. Når Honningfabrikken står ferdig, vil produksjonen være selvforsynt på strøm via solcellepanel på taket, levert av M. Carlsen & Sønn.

Grønn omsorg

– Hvorfor valgte dere solceller, Alexander?

– Det valget var relativt enkelt. Vi har jo en filosofi – Grønn omsorg – overfor våre kunder, og vi ønsker å ta vare på natur, miljø og klima. Så vi ville ha en levende energikilde, og var innom flere alternative løsninger. Men vi landet på solceller av flere grunner.

Alexander Du Rietz er her på Scandic Lillestrøm Bigård, en av familiens bigårder. (Bildet er lånt med tillatelse fra heierdurietz.no).

Vi har et mål om å bli klimanøytrale. Solceller er enda «renere», og vil drive all elektrisitet til produksjon og mer til. Solcelleanlegget er på 180 kvadratmeter. Vi regner med at det vil bli produsert omtrent tretti tusen kilowatt-timer i løpet av et år. Dersom det blir et overskudd, kan det genereres ut på nettet. Vi hadde jo ikke hatt den samme muligheten med andre løsninger. Solcellepanel vil gi en større positiv effekt på lengre sikt.

Ønsker innovasjon og nytenkning

– M. Carlsen & Sønn har et godt rykte, vi hadde hørt mye bra om dem på forhånd. Vi ønsket først og fremst et firma som er innovative, tenker nytt og er løsningsorienterte, og som setter kunden i fokus.

Vi er ute etter smarte løsninger som er bærekraftige på sikt. M. Carlsen & Sønn svarer til alle disse forventningene.

Utmerket samarbeid

– Og samarbeidet – har det fungert?

– Ja så absolutt. Planleggingen startet for en seks måneders tid siden. Det har fungert utmerket. Nå har jo ikke solcellene kommet opp ennå, de blir montert i løpet av en fire ukers tid. Dette er som planlagt, og vi har løpende dialog på alt som skjer.

M. Carlsen sørger for å være på plass og holde oss informert. Det er betryggende.

– Dere kommer ikke til å angre på at dere stoler på sola tror du?

 – Nei det er jeg sikker på. Se til Europa, selv om mange land har mer sol enn oss. Jeg har stentro på solcelleløsninger, det er fremtiden, avslutter Alexander Du Rietz.