M. Carlsen & Sønn – nå også i Nittedal

1. april åpnet M. Carlsen & Sønn sitt tredje kontor. Med denne utvidelsen er elektrikerfirmaet
representert også i Nittedal, foruten Brandbu og Jevnaker.

Etter fire ukers drift i Nittedal begynner ukene å fylles opp med oppdrag, forteller Alexander Klev. Alexander er første elektriker med oppmøte på Nittedal for M. Carlsen & Sønn AS. Målet er å kunne følge og betjene privatmarkedet i Nittedalsområdet tettere og bedre enn tidligere.


I bildet: Alexander Klev

Alexander begynte som lærling hos M. Carlsen & Sønn og har jobbet som elektromontør i selskapet i 10 år. Etter fullført teknisk fagskole har han nå tatt fatt på serviceoppdragene i Nittedal, sammen med fagansvarlig Anders Sørlie.


I bildet: Anders Sørlie

– Jeg har fått en unik mulighet når jeg nå får bygge opp kundemassen her i Nittedal, sier Alexander. –
Inntil videre kommer jeg til å ta meg av både prosjektering og utføre installasjonene her i Nittedal.

Folk velger lokale aktører

– Lokal tilstedeværelse er viktig i vår bransje. Vi skal være kjent for å være de som er raskest ute når kundene trenger hjelp. Målet vårt er å få vokse i dette området og få et like godt fotfeste og
rennommé som i Brandbu og Jevnaker. Det skal vi gjøre ved å tilby våre elektrikertjenester også her i Nittedal.

God oppstart

– Det har vært mye å gjøre i oppstartsfasen med befaringer, anbud og serviceoppdrag, sier Alexander.
Jeg vil si vi har hatt en god oppstart. I den fasen vi er i nå, er det privatmarkedet vi har fokus på. Derfor har vi ikke gått inn på de store prosjektene i næringssegmentet ennå, men på sikt skal vi også det. Målet vårt er at alle skal få en god service, med høy kvalitet på alt vi leverer. Kundene skal alltid føle seg godt ivaretatt og trygge når oppdraget er utført.

Stor tro på ny lokasjon

Daglig leder Rune Carlsen er svært godt fornøyd med oppstarten. – Dette er en lokasjon vi har stor tro på, sier han.
Etter å ha hatt noen oppdrag i Nittedalsområdet har vi erfart at dette er et marked som passer oss godt, sier Rune Carlsen.
– Både Nittedal og Jessheim er i utvikling og har vært interessante for oss en god stund. Alexander har brukt tiden godt i oppstartfasen og har allerede fulle uker fremover.
– Med både kontor- og lagerlokale, samt dedikerte montører for område her i Nittedal, håper vi å være synlige for folk som trenger elektrikertjenester lokalt, avslutter Alexander Klev.