Lading hjemme

Vanlige stikkontakter er IKKE beregnet for lading av elektriske biler. De tåler nemlig ikke langvarig høy belastning.

Ja til ladeboks!

Myndighetene (DSB) og vi anbefaler vegghengt lader (mode 3) med spesialtilpasset Type 2-kontakt for lading av biler. Utstyret består av en egen ladeboks som er fastmontert på veggen og en kontakt som er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid. Hjemme i garasjen brukes det vanligvis en fastmontert kabel som plugges i bilen.

Nei til bruk av vanlig stikkontakt!

Lading fra en vanlig jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B er ikke lov! (ref. FEL og NEK400).

Skal du lade bilen på fast biloppstillingsplass (hjemme eller på jobb), må det enten installeres en ladestasjon eller kurs for eksisterende kontakt oppgraderes som angitt for Mode 2 lading.

Nei til bruk av skjøteledning!

Skjøteledninger og adaptere skal ikke benyttes. Se brukerveiledningen i bilen, der advares det om at dette ikke er tillatt. Fristes du til å bruke skjøteledning dersom ledningen er for kort, eller om kontakten ikke passer, økes faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.

Se mer informasjon om lademetoder.

 

Har elanlegget ditt kapasitet for lading bil?

Lading av elbil medfører økt belastning på det elektriske anlegget. Langvarige store belastninger gir økt risiko for varmegang i stikkontakter, koblingspunkter, sikringsskap og inntak. Ta kontakt med elektriker som sjekker tilstanden og om elanlegget ditt tåler belastningen.

Hva trenger du for at batteriet er fullt ladet opp om morgenen?

Elbilens strømbehov fylles hjemme, og det er viktig at du har en sikker løsning du føler deg trygg med!
En ladestasjon gir deg en robust og sikker tilkobling som er beregnet for bruken. Derfor er en ladestasjon en god investering for deg!

«Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for den høye belastningen over tid. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn.

Slike skader er en stor risiko for brann.»

Velg riktig ladeutstyr

Hurtiglading, semi-hurtiglading og normallading – tre kategorier med tilhørende ladeutstyr. Hjemme er normallading ofte det mest praktiske og kostnadseffektive alternativet.

Se mer informasjon om ladeutstyr.

Fornuftig bruk og vedlikehold

Feilkonstruksjon og manglende vedlikehold av ladepunkter og ladestasjoner er ikke uvanlig. Det er den som eier og drifter ladestasjoner som har ansvaret for at disse er i orden. Ikke benytt ladestasjoner med åpenbare feil og mangler.

Hjemme er det ditt eget ansvar at du har egnet ladeuttak.

 1. Hvilken ladeeffekt trenger du?
  1. Ladestrøm 16A, 230V gir 3,4 kW i ladeeffekt.
   Du lader 20-30 km pr. time
  2. Ladestrøm 24A, 230V gir 5,8 kW i ladeeffekt.
   Du lader 40-50 km pr. time
  3. Ladestrøm 32A, 230V gir 7,4 kW i ladeeffekt.
   Du lader 55-65 km pr. time
  4. Ladestrøm 16A, 400V (3-fase) gir 11,1 kW i ladeeffekt.
   Du lader 80-90 km pr. time
 2. Hvordan finne ut om du er 230V eller 400V?
  1. De fleste husstander har 230V nettspenning. Byggefelt fra 2000-tallet og utover har ofte 400V mens et nytt hus i område med eksisterende boliger vil mest sannsynlig ha 230V. For å finne ut helt sikkert kan du se på strømmåleren din. Der vil det enten stå 230V eller 230/400V (=400V).
 3. Hvilken sikringsstørrelse og antall faser har du?
  1. På innsiden av sikringsskapsdøren skal det være listet opp alle kurssikringene, også hovedsikringen. Standard er «faser»x»størrelse», feks. 3x40A som betyr 3-fase 40 A. Finner du ikke en slik liste i sikringsskapet, kan du se på de ulike sikringene og lese på dem hva som står. Den sikringen med størst tall er hovedsikringen.

Dette er en jobb for elektriker. Du må sjekke at elektrikeren har lov til å jobbe på elanlegget ditt. Bruk derfor kun registrerte elektrikere. De finner du i Elvirksomhetsregisteret.

Kilde : https://www.elsikkerhetsportalen.no/elbil/lading-hjemme/

Bildet viser mann som står ved en hvit elbil