Nyheter

Nyheter

Sol i skogen, sol på taket

Lars Olav Jensen er allmenningsbestyrer for Brandbu og Tingelstad Almenning, som er en stor felles skogeiendom på ca 145.000 dekar for de som driver jordbruk i bygda. Almenningen har cirka fem hundre eiere. Lars Olav er daglig leder, og har ansvaret for forvaltningen av eiendommen med alt som hører til.

Les mer

Nyheter

Vi leverer elektroinstallasjoner til Grua Torg

Vi i M. Carlsen & Sønn AS er stolte over å få levere våre tjenester til dette nye flotte leilighetskomplekset på Grua.

Til Grua Torg, med sine 36 leiligheter fordelt på to flotte bygg og felles garasjeanlegg, leverer vi alt av elektroinstallasjoner, porttelefon, brannalarm og nødlys.

Planlagt ferdigstillelse av Grua Torg er august 2021.

På dette prosjektet samarbeider vi tett med Backe Innlandet.

Her kan du lese mer om Grua Torg.

Nyheter

Læringsverkstedet AS – Sætra idrettsbarnehage.

 

Vi gratulerer Læringsverkstedet AS med nytt flott bygg i Trondheim: Sætra idrettsbarnehage.

Bygget er levert av Konsmo fabrikker, hvor M. Carlsen & Sønn AS har levert elektroinstallasjoner og brannalarmanlegg.

Smidig og godt samarbeid gjennom en flott byggeprosess på 5-6 måneder!

 

https://laringsverkstedet.no/barnehage/saetra-idrettsbarnehage

https://www.konsmohus.no/proffmarked/barnehage/

 

Takk for oppdraget!

 

 

Nyheter

Derfor er samsvarserklæring viktig

Viste du at samsvarserklæring er et av de viktigste dokumentene du får av elektrikeren etter utført elektrisk arbeid? Samsvarserklæringen er også lovpålagt å ha om du skal selge boligen din. Om ikke din elektriker gir deg et slikt dokument, må du be om å få det.

Uten samsvarserklæring kan du ende opp med å få en lavere pris for boligen din dersom du skal selge.

Din garanti

Når vi elektrikere utfører arbeid ute hos kundene våre er det viktig at det som blir gjort dokumenteres. Samsvarserklæringen viser at arbeidet på det elektriske anlegget er utført i samsvar med gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav. Dokumentet er kundens garanti for at planlegging, utførelse og endring er gjort riktig og sikkert.

Samsvarserklæringen skal blant annet inneholde navnet på elektrikerbedriften som har gjennomført arbeidet, hva slags arbeid som er utført, beskrivelse av arbeidet og at alle sikkerhetskrav er oppfylt. Med andre ord – for deg et verdifullt dokument. Spesielt om det skulle vise seg at arbeidet ikke er forskriftsmessig utført allikevel. I slike situasjoner må installatøren utbedre anlegget slik at det er i henhold til forskrifter og sikkerhetskrav, før en ny samsvarserklæring kan utstedes.

Kravet om samværserklæring finner du redegjort for i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg §12 og 13.

Hvordan får jeg tak i en samsvarserklæring?

Er arbeidet på det elektriske anlegget utført i løpet av de siste årene er det mulig å fremskaffe en kopi dersom du har mistet dokumentet. Elektrikeren er pålagt å oppbevare et duplikat av erklæringen i minst fem år, fra og med den dagen samsvarserklæringen er datert.

Dersom arbeidet ble utført for lenger enn fem år siden kan det være vanskelig, men ikke umulig. Du må i så fall snakke med installatøren som utførte arbeidet og be om etterdokumentasjon. Du kan imidlertid komme i en situasjon der elektrikerbedriften er lagt ned, installatøren kan hevde at du som kunde allerede har fått utstedt erklæring eller at installatøren har gått bort. Da blir det umulig. Svært

El-tilsynet kan be om samsvarserklæring

Dersom du har hatt el-tilsynet på besøk erfarte du garantert at de ba om samsvarserklæringen. Om du ikke har denne, vil du få et avvik. Avviket kommer til å følge med boligen din som en heftelse i en eventuell salgsrapport.

Ingen samsvarserklæring kan gi deg dårligere pris ved salg

Alt elektrisk arbeid kan få alvorlige konsekvenser om det ikke er riktig og forskriftsmessig utført. En potensiell kjøper av boligen din vil derfor påta seg noe risiko ved kjøp dersom det ikke følger med en samsvarserklæring. Det kan dermed føre til tap av penger for selger når prisen skal forhandles.

Om samsvarserklæringen mangler er det selgers ansvar å opplyse om dette. Likevel anbefales kjøpere å sjekke el-anlegget ved boligkjøp i tilfelle mangler. Ber kjøper om samsvarserklæringen og selger har unngått å opplyse om erklæringens tilstand, vil dette få negative konsekvenser for selger.

Samsvarserklæringen er kundens ansvar

Det er det ditt ansvar å be, eller minne installatøren om å skrive en samsvarserklæring når arbeidet er utført. Det er du som kunde som er ansvarlig for å ha dokumentet tilgjengelig når det skulle trenges.

Unngå svart arbeid

Tenk deg godt om før du engasjerer svart arbeidskraft til å utbedre det elektriske anlegget. Bruker du svart arbeidskraft vil du ikke få samsvarserklæring og du risikerer også store sikkerhetsmessige mangler og avkortning på forsikringen ved eventuelle skader.

Husk derfor alltid å be elektrikeren om en samsvarserklæring neste gang du får elektrisk arbeid utført hjemme!

Noen få unntak

Det skal utstedes samsvarserklæring på alle nye anlegg og endringer helt ned til utvidelse med stikkontakt eller noen meter kabel.

Unntaket er dersom det kun skiftes ut defekte komponenter og utstyr i elanlegget med tilsvarende deler, altså bytter likt mot likt, eller når det kun er en feilsøking i anlegget som finner sted. Dersom elektrikeren kun har byttet ut en ødelagt stikkontakt med en helt lik stikkontakt, vil det ikke være nødvendig å be om en samsvarserklæring.

Nyheter

Vår største solcellemontering så langt

I løpet av oktober kan det nye, 950 kvm. store solcelleanlegget hos Osnes Nordic Group AS tas i bruk. – For vår del startet prosjektet 2. september og fire mann fra oss i M. Carlsen & Sønn AS har drevet med montering i 5-6 uker, sier de to daglige lederne, Rune Carlsen og Sigurd H. Narvestad på henholdsvis Brandbu og Jevnaker.

– Vi er selvfølgelig svært godt fornøyd med å få være leverandør på et så stort solcelleanlegg, sier Rune Carlsen. – Hittil er dette vår største avtale på levering av solcelleanlegg. – Det var flere andre aktører, også internasjonale, som sto i kø for å få nettopp denne monteringen. At vi fikk den, bekrefter at vi også er konkurransedyktig på større anlegg og mot store konkurrerende aktører.

Slik ser solcelleanlegget ut når du “flyr inn” over Osnes Nordic Group AS på Jevnanker. (Foto: Solar Technologies Scandinavia AS)

130.000 kilowattimer (kWh) per år

Anlegget, på denne størrelsen, vil produsere cirka 130.000 kilowattimer (kWh) per år. Til sammenligning har en enebolig, ifølge Fjordkraft, et gjennomsnittlig strømforbruk på 20.000 kWh. per år. For sammenligningens skyld vil det generere nok strøm til å forsyne 6,5 eneboliger et helt år.

Blir lagt merke til

Osnes Nordic Group AS på Jevnaker har allerede fått mange og gode tilbakemeldinger fra markedet på solcellesatsningen. At de tar ansvar og bærekraft på alvor er det ingen tvil om.

Daglig leder Sigurd H. Narvestad hos M. Carlsen & Sønn, Jevnaker.

– For oss i M. Carlsen og Sønn har det vært både interessant og veldig moro å få være en del av et prosjekt som blir lagt merke til, sier Sigurd H. Narvestad.

Voksende marked

Solcelleanlegget vi nå har levert til Osnes Nordic Group AS er et mellomstort anlegg i norsk målestokk, men muligens det største i Oppland. Pr i dag finnes det nå mange tusen solcelleanlegg i Norge, og vi får ukentlig henvendelser fra både private husholdninger og landbruket. Etterspørselen er helt klart voksende og vi merker stor forskjell fra 2018 til 2019 i antall forespørsler, sier Carlsen.

Daglig leder Rune Carlsen hos M. Carlsen & Sønn, Brandbu.

– Foreløpig har det vært lite fra næringslivet, men jeg tror det vil komme mer og mer, sier Carlsen. – For produksjonsbedrifter handler det om konkurransekraft – om å ta ansvar for miljøet og produsere og drive virksomheten sin på en bærekraftig måte. Kundene velger de bærekraftige leverandørene.

Har to montører med spisskompetanse og sertifisering

Tore Hansen (t.v.) og Emil Minde Grensemo hos M. Carlsen & Sønn er sertifisert for montering av solcelleanlegg.

Installasjon av solcelleanlegg krever egen sertifisering. – Hos oss i M. Carlsen & Sønn er det Emil Minde Grensemo ved avdelingen på Brandbu og Tore Hansen på Jevnaker som har denne spisskompetansen. De har vært på kurs og er sertifisert til å utføre denne typen montasjearbeid.

Fakta om solcelleanlegget:

  • Installert effekt: 160 kwp
  • Forventet produksjon: ca. 130 000kWh
  • 950 kvm med solcellepaneler (vekt 2 tonn m/alt utstyr)
  • 576 solcelle paneler
  • Solcellepanelene produserer strøm også uten direkte sollys.
  • Total investering: Rundt to millioner kroner

 

 

Nyheter

Skal levere Hadelands største solcelleanlegg

Torsdag i forrige uke signerte vi vår hittil største avtale på levering av solcelleanlegg, sier daglig leder Rune Carlsen i M. Carlsen & Sønn.  For vår kunde Osnes Nordic Group AS skal vi levere og montere 950 m2 solcelleanlegg. Solcelleanlegget vil stå ferdig til bruk 1. oktober.

Osnes Nordic Group AS vil få et anlegg bestående av 576 solcellepaneler som dekker en flate på 950 m2. Anlegget vil bli på hele 161,2 kWp og produsere ca 130 000 kWh/år.

– Vi merker at interessen for solcelleanlegg øker. Stadig flere, både bedrifter og private ønsker å produsere egen energi. At vi, i konkurranse med flere andre aktører, også internasjonale, får levere et så stort anlegg lokalt på Hadeland, er vi stolte over, sier Carlsen. Dette kommer til å bli Hadelands største solcelleanlegg så langt.

Andreas Osnes og Morten Carlsen

Daglig leder i Osnes Nordic Group AS, Andreas Osnes (t.v.) og daglig leder i M. Carlsen & Sønn, Rune Carlsen, signerer avtalen.

Daglig leder Andreas Osnes i Osnes Nordic Group AS:

Vil være vårt ansvar bevisst

– I dag bedømmes virksomheter i stor grad ut fra sitt miljømessige, sosiale og økonomiske engasjement, sier daglig leder Andreas Osnes i Osnes Nordic Group AS. – Bærekraft har vært viktig for oss lenge, og vi var en av de første som industribedriftene på Jevnaker som ble miljøfyrtårn-sertifisert.

– Vi selger våre produkter gjennom forhandlernett. Det betyr at vi stort sett produserer på anbudsforespørsler. Da blir man alltid bedt om å dokumentere hvordan man har tatt bærekraft inn i virksomheten.

– Den investeringen vi gjør nå, med å legge til rette for å produsere egen energi, er en videreføring av energispareprogrammet vi startet tidligere. I to omganger har vi blant annet byttet ut alle lyskildene i fabrikken med LED-lys. Også denne jobben ble utført av M. Carlsen & Sønn.

Vi ser frem til å få solcelle-taket i drift. Målet er at vi raskt skal greie å produsere så mye energi at vi bli selvforsynte, sier Andreas Osnes.

Valgte M Carlsen & Sønn

– Vi er veldig godt fornøyd med å kunne sette også denne jobben til en lokal aktør, sier Osnes. Vi har benyttet M. Carlsen & Sønn i flere sammenhenger. Det er blant annet de som utfører internkontrollen på el-anlegget vårt.

Kompetansen vet vi de har, og når de i tillegg også var konkurransedyktige på pris, er vi glade for at M. Carlsen & Sønn også utfører denne jobben, avslutter Andreas Osnes.

Elektriker søkes i Nittedal
Ansettelser, Nyheter

Elektriker søkes i Nittedal

Elektrikerfirmaet M. Carlsen & Sønn har lokasjoner i Brandbu, Jevnaker og i Nittedal. Fra vår nyeste lokasjon i Nittedal utfører vi el. installasjoner på små og store prosjekter, samt serviceoppdrag i Nittedal og omegn. Vi opplever stadig økende oppdragsmengde og søker derfor:

Elektriker Montør

Arbeidsoppgaver

• Større og mindre prosjekter
• Serviceoppdrag privatmarkedet
• Serviceoppdrag bedriftsmarkedet

Kvalifikasjoner

• Fagbrev som elektriker
• Førerkort klasse B

Egenskaper

• Utadvendt, selvstendig og nøyaktig
• Arbeidsom!
• Evne til å skape sin egen hverdag og kundekrets
• Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

• Fantastiske kollegaer
• Mulighet til å være med på det som er en viktig satsing for oss, og bygge opp ny kundekrets
• Konkurransedyktig betingelser
• Bonusordning
• Faglig påfyll
• Utfordrende arbeidsoppgaver
• Bilordning og telefon/nettbrett
• Inkluderende og sosial arbeidsplass

Vi gleder oss til å få en ny kollega!

Kontaktperson: Alexander Klev, alexander@mcarlsen.no, mob. 951 79 779

 

M. Carlsen & Sønn – nå også i Nittedal

Nyheter

M. Carlsen & Sønn – nå også i Nittedal

1. april åpnet M. Carlsen & Sønn sitt tredje kontor. Med denne utvidelsen er elektrikerfirmaet
representert også i Nittedal, foruten Brandbu og Jevnaker.

Etter fire ukers drift i Nittedal begynner ukene å fylles opp med oppdrag, forteller Alexander Klev. Alexander er første elektriker med oppmøte på Nittedal for M. Carlsen & Sønn AS. Målet er å kunne følge og betjene privatmarkedet i Nittedalsområdet tettere og bedre enn tidligere.


I bildet: Alexander Klev

Alexander begynte som lærling hos M. Carlsen & Sønn og har jobbet som elektromontør i selskapet i 10 år. Etter fullført teknisk fagskole har han nå tatt fatt på serviceoppdragene i Nittedal, sammen med fagansvarlig Anders Sørlie.


I bildet: Anders Sørlie

– Jeg har fått en unik mulighet når jeg nå får bygge opp kundemassen her i Nittedal, sier Alexander. –
Inntil videre kommer jeg til å ta meg av både prosjektering og utføre installasjonene her i Nittedal.

Folk velger lokale aktører

– Lokal tilstedeværelse er viktig i vår bransje. Vi skal være kjent for å være de som er raskest ute når kundene trenger hjelp. Målet vårt er å få vokse i dette området og få et like godt fotfeste og
rennommé som i Brandbu og Jevnaker. Det skal vi gjøre ved å tilby våre elektrikertjenester også her i Nittedal.

God oppstart

– Det har vært mye å gjøre i oppstartsfasen med befaringer, anbud og serviceoppdrag, sier Alexander.
Jeg vil si vi har hatt en god oppstart. I den fasen vi er i nå, er det privatmarkedet vi har fokus på. Derfor har vi ikke gått inn på de store prosjektene i næringssegmentet ennå, men på sikt skal vi også det. Målet vårt er at alle skal få en god service, med høy kvalitet på alt vi leverer. Kundene skal alltid føle seg godt ivaretatt og trygge når oppdraget er utført.

Stor tro på ny lokasjon

Daglig leder Rune Carlsen er svært godt fornøyd med oppstarten. – Dette er en lokasjon vi har stor tro på, sier han.
Etter å ha hatt noen oppdrag i Nittedalsområdet har vi erfart at dette er et marked som passer oss godt, sier Rune Carlsen.
– Både Nittedal og Jessheim er i utvikling og har vært interessante for oss en god stund. Alexander har brukt tiden godt i oppstartfasen og har allerede fulle uker fremover.
– Med både kontor- og lagerlokale, samt dedikerte montører for område her i Nittedal, håper vi å være synlige for folk som trenger elektrikertjenester lokalt, avslutter Alexander Klev.