Ikke glem årskontrollen!

128 større og mindre virksomheter benytter seg allerede av M. Carlsen & Sønn AS til periodisk kontroll av el-anlegget, brannalarmanlegg, nødlys, brannslukkere og brannslanger. Dette reduserer risikoen for alvorlige ulykker, og vil som regel utløse store rabatter i forsikringspremien.

– Ofte er det snakk om så store kutt i forsikringspremien, at kundene våre rett og slett sparer penger på å la oss sørge for årskontrollene, forteller installatør og saksbehandler Anders Sørlie hos M. Carlsen & Sønn AS, som oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å finne ut hvor store besparelsene vil bli.

Lønner seg å være føre var

Av lett forståelige grunner stiller myndighetene strenge krav til kontroll av elektriske anlegg og andre kritiske installasjoner. Likevel opplever ikke Sørlie at alle eiendomsbesittere tar dette på alvor.
– Mitt inntrykk er at mange lar det skure og gå og ikke gjør noe med dette før de får pålegget fra myndighetene. Det kan være risikabelt å spare på denne måten, da eier sitter med et stort ansvar med hensyn til sikkerhet i bygget. Derfor vil det nesten alltid lønne seg å være i forkant, og la oss sørge for at det elektriske anlegget er sikkert og funksjonelt, og at alle kontroller og rapportering blir utført som de skal, understreker Anders Sørlie.

Enkelt, effektivt og forutsigbart

M. Carlsen & Sønn AS har gjort det enkelt og effektivt for kundene å bestille nødvendige årskontroller.
– Vi har samlet alle typer kontroller vi tilbyr i en og samme kontrakt, der kundene kan avgjøre hvilke typer kontroller de ønsker og med hvilket intervall de skal gjennomføres. Det er nemlig ikke alle kontroller som må gjennomføres hvert år, selv om årlige kontroller er det mest vanlige, sier Sørlie, og forteller at M. Carlsen & Sønn AS i tillegg til vanlig kontroll av det elektriske anlegget, og tilbyr termografi elektro, kontroll av nødlys, brannalarmanlegg, brannslukkere og slanger.
– I avtalen står det også hvilken pris vi tar for hver kontroll, så det blir mest mulig enkelt og forutsigbart for kundene våre.

Mange fornøyde kunder

Anders Sørlie og kollegene hans i M. Carlsen & Sønn AS har allerede avtale om årskontroller med en rekke større og mindre virksomheter fra Drammen i sør til Gjøvik i nord. Det er snakk om alt fra større industribedrifter til skisenteret på Lygna. Også en rekke landsbruksanlegg, borettslag og eiendomsbesittere står på kundelisten.
– Enkelt forklart så utfører vi kontrollene, legger inn risikovurderinger, sjekklister, rapporter og det som måtte finnes av avvik. Vi gjør avvikene og rapportene tilgjengelig for kunden via internett. Avvik kan enkelt utbedres av kunden selv, eller av oss, forteller Sørlie.
Mange av kundene benytter M. Carlsen & Sønn AS som fast samarbeidspartner på alt som har å gjøre med elektrisk arbeid. Daglig leder og eier Eivind Seigerud på Fagertun Trygt & Trivelig er en av dem. – – De kjenner bygningene ut og inn etter mer enn 30 år her, og har en kolossalt stor servicegrad. Hvis det skulle være et eller annet, så er det bare å ringe, så kommer de med en gang, roste Seigerud nylig i en artikkel.
– Det er klart at det er en stor fordel at det er noen som kjenner anlegget godt, og som kan sørge for at alt fungerer som det skal til enhver tid. Dette vil ofte forebygge eventuelle problemer, og vi kan gi hjelp mye raskere hvis det skulle skje noe. Dessuten vil det naturligvis gjøre kontrollarbeidet mye enklere og mer effektivt.

Kort beskrivelse av de forskjellige kontrollene vi kan tilby

Internkontroll elektro
Kontrollen dekker myndighetens krav til internkontroll knyttet til systematisk gjennomgang og tilsyn av det elektriske anlegget i bedriften. Kontrollen er basert på visuell kontroll, kontrollmålinger, stikkprøver, eksisterende dokumentasjon og oppdragsgivers påvisning og informasjon. Egenkontroll(er) kan være aktuelt, dette avgjøres ved utført risikovurdering og settes opp i nettbasert system. Anbefalt egenkontroll også i forbindelse med HMS gjennomgang.

Termografi elektro
Kontrollen dekker myndighetenes krav til el. termografi iht. NEK405-1. Kontrollen er basert på termografering med kamera av alle sikringsskap og evt. andre utsatte el. installasjoner. Kontrollen utføres ved normalt belastet anlegg, og vanligvis i fyringssesong.

Nødlys
Kontrollen dekker krav om rutinemessig kontroll av nødlysanlegg iht. produsentens anvisning på oppsatt intervall. Kontrollen er basert på visuell kontroll av armaturer ved simulering av nettutfall, normalt i en time. Egenkontroll(er) vil være aktuelt, omfang avgjøres av systemtype og settes opp i nettbasert system. Anbefalt egenkontroll også i forbindelse med evakueringsøvelser.

Brannalarm
Kontrollen dekker krav om rutinemessig kontroll av brannalarmanlegg iht. produsentens anvisning. Kontrollen er basert på visuell kontroll, kontrollmålinger, stikkprøver, eksisterende dokumentasjon og oppdragsgivers påvisning og informasjon. Egen rapport utarbeides i forbindelse med kontrollen. Egenkontroll(er) vil være aktuelt, omfang avgjøres av systemtype og settes opp i nettbasert system. Anbefalt egenkontroll også i forbindelse med brannøvelser.

Håndslukkere og slanger
Kontrollen dekker rutinemessig kontroll av håndslukkere etter NS3910 og brannslangetromler etter NSEN 671-3. Kontrollen er basert på visuell kontroll, trykkmålinger, eksisterende dokumentasjon og oppdragsgivers påvisning og informasjon. Egen rapport utarbeides i forbindelse med kontrollen. Egenkontroll(er) vil være aktuelt, omfang avgjøres av systemtype og settes opp i nettbasert system. Anbefalt egenkontroll også i forbindelse med brannøvelser.