El-kontroll

Vi kommer gjerne og tar en el-sjekk hos deg. Da avdekker vi feil og mangler i anlegget, og ser blant annet om du er sikret mot jordfeil og overspenning. Mange er ikke klar over at man som boligeier selv er ansvarlig for forskriftsmessig bruk og vedlikehold av det elektriske anlegget. Over 40 % av boligbrannene i Norge skyldes feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av det elektriske utstyret. Hvordan er det hjemme hos deg ?
Kontrollen innebærer at en elektromontør går igjennom det elektriske anlegget ditt og utarbeider en rapport. Med denne rapporten og rådene fra elektromontøren kan du vurdere om det er forhold ved anlegget du vil utbedre. Og vi gir deg selvsagt et fast, uforpliktende tilbud på hva det vil koste å gjøre jobben – hvis du ønsker det.