Derfor er samsvarserklæring viktig

Viste du at samsvarserklæring er et av de viktigste dokumentene du får av elektrikeren etter utført elektrisk arbeid? Samsvarserklæringen er også lovpålagt å ha om du skal selge boligen din. Om ikke din elektriker gir deg et slikt dokument, må du be om å få det.

Uten samsvarserklæring kan du ende opp med å få en lavere pris for boligen din dersom du skal selge.

Din garanti

Når vi elektrikere utfører arbeid ute hos kundene våre er det viktig at det som blir gjort dokumenteres. Samsvarserklæringen viser at arbeidet på det elektriske anlegget er utført i samsvar med gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav. Dokumentet er kundens garanti for at planlegging, utførelse og endring er gjort riktig og sikkert.

Samsvarserklæringen skal blant annet inneholde navnet på elektrikerbedriften som har gjennomført arbeidet, hva slags arbeid som er utført, beskrivelse av arbeidet og at alle sikkerhetskrav er oppfylt. Med andre ord – for deg et verdifullt dokument. Spesielt om det skulle vise seg at arbeidet ikke er forskriftsmessig utført allikevel. I slike situasjoner må installatøren utbedre anlegget slik at det er i henhold til forskrifter og sikkerhetskrav, før en ny samsvarserklæring kan utstedes.

Kravet om samværserklæring finner du redegjort for i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg §12 og 13.

Hvordan får jeg tak i en samsvarserklæring?

Er arbeidet på det elektriske anlegget utført i løpet av de siste årene er det mulig å fremskaffe en kopi dersom du har mistet dokumentet. Elektrikeren er pålagt å oppbevare et duplikat av erklæringen i minst fem år, fra og med den dagen samsvarserklæringen er datert.

Dersom arbeidet ble utført for lenger enn fem år siden kan det være vanskelig, men ikke umulig. Du må i så fall snakke med installatøren som utførte arbeidet og be om etterdokumentasjon. Du kan imidlertid komme i en situasjon der elektrikerbedriften er lagt ned, installatøren kan hevde at du som kunde allerede har fått utstedt erklæring eller at installatøren har gått bort. Da blir det umulig. Svært

El-tilsynet kan be om samsvarserklæring

Dersom du har hatt el-tilsynet på besøk erfarte du garantert at de ba om samsvarserklæringen. Om du ikke har denne, vil du få et avvik. Avviket kommer til å følge med boligen din som en heftelse i en eventuell salgsrapport.

Ingen samsvarserklæring kan gi deg dårligere pris ved salg

Alt elektrisk arbeid kan få alvorlige konsekvenser om det ikke er riktig og forskriftsmessig utført. En potensiell kjøper av boligen din vil derfor påta seg noe risiko ved kjøp dersom det ikke følger med en samsvarserklæring. Det kan dermed føre til tap av penger for selger når prisen skal forhandles.

Om samsvarserklæringen mangler er det selgers ansvar å opplyse om dette. Likevel anbefales kjøpere å sjekke el-anlegget ved boligkjøp i tilfelle mangler. Ber kjøper om samsvarserklæringen og selger har unngått å opplyse om erklæringens tilstand, vil dette få negative konsekvenser for selger.

Samsvarserklæringen er kundens ansvar

Det er det ditt ansvar å be, eller minne installatøren om å skrive en samsvarserklæring når arbeidet er utført. Det er du som kunde som er ansvarlig for å ha dokumentet tilgjengelig når det skulle trenges.

Unngå svart arbeid

Tenk deg godt om før du engasjerer svart arbeidskraft til å utbedre det elektriske anlegget. Bruker du svart arbeidskraft vil du ikke få samsvarserklæring og du risikerer også store sikkerhetsmessige mangler og avkortning på forsikringen ved eventuelle skader.

Husk derfor alltid å be elektrikeren om en samsvarserklæring neste gang du får elektrisk arbeid utført hjemme!

Noen få unntak

Det skal utstedes samsvarserklæring på alle nye anlegg og endringer helt ned til utvidelse med stikkontakt eller noen meter kabel.

Unntaket er dersom det kun skiftes ut defekte komponenter og utstyr i elanlegget med tilsvarende deler, altså bytter likt mot likt, eller når det kun er en feilsøking i anlegget som finner sted. Dersom elektrikeren kun har byttet ut en ødelagt stikkontakt med en helt lik stikkontakt, vil det ikke være nødvendig å be om en samsvarserklæring.